نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تجارت‌نیوز پاسخ داد:

حقوق کارگران سال آینده چند درصد افزایش می‌یابد؟

حقوق کارگران سال آینده چند درصد افزایش می‌یابد؟

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: نرخ دستمزد برای سال آینده حدود 20 تا 25 درصد بیشتر می‌شود؛ چرا که دولت به عنوان بزرگترین کارفرما حقوق کارمندان را در بودجه بیش از  25 درصد در نظر نگرفته و بنابراین در سال آتی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت چشم‌گیری نخواهد داشت.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است سال آینده حقوق کارگران طبق ادعای برخی تا 95 درصد افزایش یابد؟ به تجارت‌نیوز گفت: قطعا حقوق کارگران 95 درصد افزایش نخواهد یافت و اعلام این ارقام بیشتر جنبه کسب محبوبیت دارد. متاسفانه مطرح کردن این نوع آمار و ارقام به ضرر منافع ملی است؛ چرا که در شرایطی فعلی وضعیت کلان اقتصاد اجازه افزایش چشمگیر نرخ دست مزد را نمی‌دهد. ما با مطرح کردن این نوع گفتمان‌ها توقع کارگران را در جامعه افزایش می‌دهیم که خود می‌تواند اثرات نامطلوبی را به همراه داشته باشد.

حسین سلاح‌ورزی افزود: افزایش نرخ دستمزد از نظر وضعیت اقتصاد کلان کشور و توان تولید بنگاه‌ها حد و حدودی دارد. پیش‌بینی ما این است که نرخ دستمزد برای سال آینده حدود 20 تا 25 درصد افزایش یابد؛ چرا که دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما حقوق کارمندان را در بودجه بیش از 25 درصد در نظر نگرفته و بنابراین در سال آتی میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان تفاوت چشم‌گیری نخواهد داشت.

او در پاسخ به این پرسش که سال 98 را برای جامعه کارگری چطور پیش‌بینی می‌کنید؟ اظهار کرد: واقعیت این است که با توجه به رشد قابل توجه تورم و کاهش چشم‌گیر قدرت خرید جامعه و مزدبگیران به نظر می‌رسد جامعه کارگری سال 98 را با شرایط سختی‌تری سپری کنند. چرا که سال آینده در بخش کلان اقتصاد با وضعیت خوشایندی روبه‌رو نیستیم و قاعدتا بخش اقتصاد با مشکلاتی همراه است.

سلاح‌ورزی گفت: معتقدیم دولت در این شرایط وظیفه دارد مکانیزم جبرانی را برای افزایش قدرت خرید مردم در نظر بگیرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند