تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آخرین اخبار از جزییات عرضه اولیه وسپهر / به هر متقاضی چقدر رسید؟

آخرین اخبار از جزییات عرضه اولیه وسپهر / به هر متقاضی چقدر رسید؟

در عرضه اولیه یکشنبه هفته گذشته که تخصیص سهام آن در اول مهر ماه انجام شد در نهایت حدود 5.5 میلیون نفر مشارکت داشتند و به هر متقاضی تا همان سقف ۱.۱ میلیون تومان تعیین شده رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته اخیر تنها یک عرضه اولیه انجام شد. اما در عرضه اولیه وسپهر به هر متقاضی چقدر رسید؟

در عرضه اولیه یکشنبه هفته گذشته که تخصیص سهام آن در اول مهر ماه انجام شد در نهایت حدود 5.5 میلیون نفر مشارکت داشتند.

با توجه به اینکه حداکثر سهام قابل خریداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی ۱۱۰۰ سهم در بازه قیمتی ۹۵۰ تا ١٠١٠ تومان بوده، به هر متقاضی همان ۱.۱ میلیون تومان تعیین شده رسیده است.

آخرین اخبار درباره عرضه اولیه را در صفحه عرضه اولیه تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند