رئیس سازمان هواپیمایی در گفتگو با تجارت‌نیوز:

هواپیماهای جدید در راه ایران / کمک وزارت راه به شرکت‌های هواپیمایی

هواپیماهای جدید در راه ایران / کمک وزارت راه به شرکت‌های هواپیمایی

معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طی چند روز گذشته تعدادی هواپیما وارد کشور شد و تا پایان سال نیز هواپیماهای جدیدی وارد می‌شوند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از واردات هواپیماهای جدید به کشور خبر داد.

تورج دهقانی زنگنه، معاون وزیر و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به تجارت‌نیوز گفت: واردات هواپیما با وجود تحریم متوقف نشده و چند روز پیش تعدادی هواپیما وارد کشور شد و تا پایان سال نیز هواپیماهای جدیدی وارد می‌شوند.

او ادامه دارد: وضعیت شرکت‌های هواپیمایی ناامیدکننده‌ است اما به بدی که خودشان می‌گویند نیست، ما صورت‌های مالی این شرکت‌ها را گرفتیم، با آنها در ارتباط نزدیک هستیم و کمک‌هایی می‌کنیم که اتفاقات خوبی بیافتد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند