بررسی تجارت‌نیوز از هزینه دهک‌های خانوار در سال گذشته

چگونه می‌توان فهمید به کدام دهک تعلق داریم؟

چگونه می‌توان فهمید به کدام دهک تعلق داریم؟

در سال گذشته ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه سالانه بیش از 60 میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از 7.5 میلیون تومان در طول یک‌سال هزینه کردند. ثروتمندان در یک سال گذشته حداقل 52.5 میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند.

هر جامعه‌ای به لحاظ درآمد و مصرف به 10 گروه تقسیم‌بندی می‌شوند که به هرکدام از این گروه‌ها دهک می‌گویند. از کجا باید بدانید متعلق به کدام دهک هستید؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 1396 خانوار‌ متعلق به دهک‌های پایین جامعه در طول یک‌سال کمتر از 10 میلیون تومان و خانوار متعلق به دهک‌های بالا جامعه بیشتر از 48 میلیون تومان هزینه اعم از خوراکی و غیرخوراکی داشته‌اند.

رتبه‌بندی خانوارها به شکل گروه‌های هزینه‌ای به این صورت است که هزینه‌های سالانه دهک اول کمتر از 7.5 میلیون تومان، دهک دوم بین  7.5 تا 10 میلیون تومان، دهک سوم  10 تا 12 میلیون تومان، دهک چهارم 12 تا 16.5 میلیون تومان، دهک پنجم  16.5 تا 19.5 میلیون تومان، دهک ششم  19.5 تا 27 میلیون تومان، دهک هفتم 27 تا 36 میلیون تومان، دهک هشتم  36 تا 48 میلیون تومان، دهک نهم 48 تا 60 میلیون تومان و دهک دهم بیشتر از 60 میلیون تومان است.

بر اساس این آمار در سال 1396 ثروتمندترین گروه درآمدی جامعه سالانه بیش از 60 میلیون تومان و کم‌درآمدترین گروه کمتر از 7.5 میلیون تومان در یک‌سال هزینه کردند. به آن معنا که ثروتمندان در یک سال گذشته حداقل 52.5 میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کردند.

تقسیم‌بندی دهک‌های کشور بر اساس هزینه‌های ماهانه

دهک‌های هزینه‌ای جامعه بر اساس هزینه‌های ماهانه در جدول زیر قابل مشاهده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند