درخواست بیمه ۱۰۰ میلیون دلاری یکی از خودروسازان

درخواست بیمه ۱۰۰ میلیون دلاری یکی از خودروسازان

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران جزئیات درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری یکی از شرکت‌های خودرویی برای بیمه صادرات خودرو به سوریه را تشریح کرد.آرش شهرآیینی در مورد درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان به منظور بیمه صادرات خودرو، اظهار کرد: در برنامه‌های جدید وزات صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده که افزایش ۱۰

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران جزئیات درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری یکی از شرکت‌های خودرویی برای بیمه صادرات خودرو به سوریه را تشریح کرد.
آرش شهرآیینی در مورد درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری خودروسازان به منظور بیمه صادرات خودرو، اظهار کرد: در برنامه‌های جدید وزات صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده که افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات محقق شود و در این زمینه سهم بخش‌های مختلف تعیین شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا درخواست ۱۰۰ میلیون دلاری یکی از خودروسازان به منظور بیمه صادرات خودرو به سوریه ارائه شده و در حال بررسی است.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به این‌که درخواست به دلیل انجام صادرات خودرو به سوریه ارائه شده است، گفت: بیمه مذکور به این دلیل ارائه شده که اگر طرف‌های سوریه‌ای نتوانستند مطالبات خود را پرداخت کنند، صندوق جبران خسارت کند.

به گزارش ایسنا، شهرآیینی اضافه کرد: فعالیت صندوق ضمانت صادرات در این جهت خواهد بود که پس از صادرات ریسک عدم بازپرداخت خریداران را برای صادرکنندگان بیمه می‌شود. در همین راستا اگر پرداخت هزینه توسط طرف خریدار انجام نشود، جبران خسارت شده و به دنبال وصول خسارت گام بر می‌داریم هرچند در این راستا وثیقه‌های مختلف دریافت می‌شود، اما این موضوع حالت‌های مختلفی دارد. بعضا خریدار معتبر بوده و صرف یک قرارداد حساب باز و بدون هیچ‌گونه تضمین اضافه ریسک را قبول می‌کنیم، اما بعضا هم ممکن است خریدار معتبر نبوده و به همین دلیل تقاضای بازکردن ال سی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر این‌که در مورد درخواست این شرکت خودرویی با توجه به وضعیت فعلی سوریه خیلی محتاط عمل خواهیم کرد، عنوان کرد: با توجه به شرایط این کشور و ریسک موجود دراین زمینه بررسی و دقت عمل تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند