تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

در عرضه اولیه چخزر به هر کد چقدر سهم رسید؟

در عرضه اولیه چخزر به هر کد چقدر سهم رسید؟

میزان مشارکت در این عرضه اولیه ۴ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۷ کد معاملاتی بود و تعداد کدهای تخصیص‌یافته ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۳۸ کد و به هر کد معاملاتی 7 سهم بیشتر نرسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، در عرضه اولیه چخزر که دیروز در بازار سهام عرضه شد به هر کد حداکثر 7 سهم رسید!

میزان مشارکت در این عرضه اولیه ۴ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۷ کد معاملاتی بود و تعداد کدهای تخصیص‌یافته ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۳۸ کد و به هر کد معاملاتی 7 سهم بیشتر نرسید.

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند