مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار مطرح کرد:

عواملی که بیشترین نقش را در بیکار شدن شاغلان دارند

عواملی که بیشترین نقش را در بیکار شدن شاغلان دارند

مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارش جدید خود تاکید می‌کند که چهار عامل موقتی بودن کار، پایین بودن درآمد، اخراج یا تعدیل نیرو و پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه به ترتیب بیشترین نقش را در ترک شغل بیکاران قبلا شاغل سال 96 داشته‌اند.

هر ساله تعداد زیادی از افراد بنا به دلایل مختلف شغل خود را ترک می‌کنند و بیکار می‌شوند. فهمیدن علت ترک شغل افراد و بیکاری به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا سیاست بهتری را در خصوص آنان پیاده کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار در گزارش جدید خود با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی علت ترک شغل بیکاران قبلا شاغل پرداخته است.

این گزارش با ارائه آمار جالبی تاکید می‌کند که از حدود 3.2 میلیون نفر بیکار در سال 96، حدود 1.8 میلیون نفر از آنها قبلا شاغل بوده‌اند. از این تعداد 1.6 میلیون نفر سهم مردان و مابقی را نیز زنان تشکیل داده‌اند.

براساس این گزارش از میان عوامل مختلف، چهار عامل سهم بیشتری در ترک شغل شاغلان داشته‌اند. این چهار عامل به ترتیب عبارتند از موقتی بودن کار، پایین بودن درآمد، اخراج یا تعدیل نیرو و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند