اکسکوینو
رئیس سازمان زندان‌ها:

۲ زندان تعطیل شدند

تجارت نیوز

در راستای کاهش جمعیت کیفری اندرزگاه زنان زندان بافت کرمان و زندان نظام بوشهر خالی از زندانی شد. تبعات ازدیاد جمعیت کیفری چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از تسنیم، کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان از اولویت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است به طوری که رئیس دستگاه قضا نیز در اولین جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه در سال جدید بر این مهم تاکید کرد.

محسنی‌اژه‌ای در این جلسه با اشاره به تبعات ازدیاد جمعیت کیفری از جمله تحمیل هزینه‌های اجتماعی، کاهش امکان بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان، عدم طبقه‌بندی و تفکیک آن‌ها و ایجاد مشکلات برای خانواده مددجویان به تمام رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد با اعمال مدیریت و نظارت دقیق بویژه در حوزه صدور قرارها، در راستای کاهش جمعیت کیفری گام بردارند.

رئیس دادگستری شهرستان بافت در همین زمینه گفت: با استفاده از تسهیلات ارفاقی قوه قضاییه و مجازات‌های جایگزین حبس و نیز با صدور قرار تامین مناسب و همچنین افزایش اقدامات پیشگیری از وقوع جرم اندرزگاه زنان زندان بافت از ۲۳ اسفندماه سال گذشته خالی از زندانی و تعطیل شده است.

سجاد علیدادی سلیمانی افزود: تعدادی از مددجویان بند نسوان زندان بافت با اخذ وثیقه از زندان آزاد شده‌اند، تعدادی با سپری کردن دوران محکومیت خود و تعدادی نیز به بند باز اعزام شده‌اند و قبل از تعطیلات نوروزی، بند نسوان زندان بافت خالی از زندانی شد.

وی گفت: در مجموع ۱۲ نفر از محکومان زن زندان بافت نیز رأی باز هستند. زندان شهرستان بافت با اجرای طرح‌های آموزشی و فرهنگی و توسعه اقدامات در حوزه پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌ای را فراهم آورده تا از ورود مددجویان به زندان جلوگیری شود.

همچنین براساس گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح استان بوشهر، در راستای دستورات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از جمله آزادی مشروط و در چارچوب قوانین و مقررات، در پایان سال ۱۴۰۰ آمار در زندان نظامیان استان به صفر رسید و با توجه به خالی بودن زندان درب آن بسته و پلمب شد.

به نقل از مهر، رئیس سازمان زندان‌ها گفت: با اعمال سیاست کاهش جمعیت زندان‌ها و در اجرای تاکیدهای رئیس دستگاه قضایی برای پیشگیری از وقوع جرم؛ زندان بافت کرمان و زندان نظامیان بوشهر تعطیل شدند.

 

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند