ذخیره بنزین خودروهای شخصی بدون تغییر قیمت می ماند

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای ذخیره سازی شده در کارت سوخت خودروهای شخصی بدون تغییر قیمت باقی می ماند.  قیمت بنزین یارانه ای ذخیره شده در کارت سوخت همان 400 تومان و نیمه یارانه ای 700 تومان می باشد. این ستاد با بیان

ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که بنزین یارانه ای و نیمه یارانه ای ذخیره سازی شده در کارت سوخت خودروهای شخصی بدون تغییر قیمت باقی می ماند.

 قیمت بنزین یارانه ای ذخیره شده در کارت سوخت همان 400 تومان و نیمه یارانه ای 700 تومان می باشد.

این ستاد با بیان این که مردم نسبت به ذخیره بنزین نگران نباشند،تاکید کرد : مردم می توانند ذخیره بنزین خودرو شخصی را بدون هیچ نگرانی با قیمت پیشین یارانه ای و نیمه یارانه ای مصرف کنند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند