رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه ۸ درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد.

به گزاش تجارت‌نیوز،‌ گزارش فصلی اقتصاد کشور در فصل پاییز ۹۷ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در مقایسه شاخص های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال ۱۳۹۶ آمده است:‌ در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه ۸ درصد پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۳٫۹ درصد را نشان می‌دهد.

متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه ۸٫۸ درصد است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۸٫۲ درصد را نشان می‌دهد.

برای نرخ بیکاری متوسط ۱۰٫۲ درصد در طول برنامه پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۱۲٫۱ درصد را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه ۰٫۳۴ است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۰٫۳۹۸۱ را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رقم ۷٫۴ درصد پیش بینی شده بود؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۶٫۸ را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶رقم ۳۴٫۷ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲۸٫۷ را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال ۱۳۹۶ رقم ۳۵٫۲ درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲.۳۶ را نشان می‌دهد.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در پاییز ۱۳۹۷

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل پاییز ۱۳۹۷ نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ۱۱٫۷ درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ۰٫۵ واحد کاهش داشته است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل پاییز ۱۳۹۷ به رقم ۱۶۷۶۷۲۰ میلیارد ریال رسیده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱٫۹- درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل پاییز ۱۳۹۷ (بر مبنای سال ۱۳۹۵) رقم ۱۴۷٫۹ بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) ۱۸٫۰ درصد بوده است.

 

منبع: فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند