مرکز آمار و اطلاعات وزارت کار اعلام کرد:

سهم ۳۲ درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور

سهم ۳۲ درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تاکید می‌کند علاوه بر آنکه میزان جمعیت فعال و بیکاری زنان در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۶ افزایش داشته، سهم زنان از اشتغال نیز بهبود یافته است.

اشتغال زنان یکی از فاکتورهای مهم در بازار کار است که بالا بودن میزان آن نشان از توسعه‌یافتگی آن جامعه دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارش جدید خود به بررسی وضعیت زنان در بازار کار ایران پرداخته و سهم آنان از اشتغال، بیکاری و جمعیت فعال کشور را بررسی کرده است.

در بخشی از این گزارش به سهم زنان از جمعیت فعال کشور پرداخته شده است. جمعیت فعال افرادی هستند که در در بازار کار حضور دارند. حال یا در جستجوی شغل بوده یا شاغل هستند.

آنگونه که در این گزارش آمده، به فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به تعداد جمعیت فعال زنان در بازار کار اضافه شده است. به طوری که در این سال‌ها به طور متوسط، رشد جمعیت فعال زنان نرخ ۴٫۷ درصدی را تجربه کرده است. نرخ جمعیت فعال زنان کشور در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۹٫۷ درصد بوده که بالاترین میزان در هفت سال گذشته بوده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در مورد علل رشد جمعیت فعال زنان کشور در چند سال اخیر می‌نویسد: برخی علل این میزان رشد در جمعیت فعال زنان را می‌توان به تغییر دولت، اعمال سیاست‌ها و رویکردهای دولت جدید به اشتغال زنان، تغییر فضای اقتصادی کشور، افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده و … مرتبط دانست.

در حداقل ۳۰ درصد از استان‌های کشور حدود یک سوم از جمعیت بیکار آن استان‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.

در بخش دیگر از این گزارش که به بررسی میزان بیکاری زنان به فاصله سال‌ها ۹۰ تا ۹۶ پرداخته، اشاره شده که در این فاصله زمانی، بیکاری زنان نیز افزایش قابل‌توجه داشته است. بیکاری زنان در فاصله این سال‌ها، رشدی ۳٫۸ درصدی را تجربه کرده است. اکنون سهم زنان از کل جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۳۲ درصد است.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار تاکید می‌کند علاوه بر آنکه میزان جمعیت فعال و بیکاری زنان در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۶ افزایش داشته، سهم زنان از اشتغال نیز بهبود یافته است. به طوری که در سال ۱۳۹۰ سهم زنان از کل جمعیت شاغل کشور از ۱۵ درصد به حدود ۱۸ درصد رسیده است.

اما یکی از نکات قابل توجه در مورد بیکاری و اشتغال زنان، مربوط به بیکاری و اشتغال زنان در استان‌های مختلف است. براساس گزارش مذکور، در حداقل ۳۰ درصد از استان‌های کشور حدود یک سوم از جمعیت بیکار آن استان‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. حتی در برخی از سال‌ها سهم زنان از بیکاری استان‌هایی مانند کرمان، گلستان و مازندران از نصف جمعیت بیکار نیز بیشتر رفته است. در واقع در برخی از سال‌ها، بیش از نیمی از بیکاران این استان‌ها را زنان تشکیل داده‌اند.

سهم زنان بیکار از کل بیکاری استان‌ها نیز کاملا متفاوت است. گزارش مذکور در مورد متفاوت بودن سهم زنان بیکار از بیکاری استان‌های مختلف می‌نویسد: به نظر می‌‍رسد علاوه بر ساختار جمعیتی، عوامل متعددی از جمله تفاوت‌های قومیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان‌ها از یکسو و نیز ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اشتغال‌زایی استان‌ها از سوی دیگر نقش مهمی در تفاوت میزان عرضه نیروی کار زنان در استان‌ها داشته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند