ساعت رسمی کشور به عقب کشیده شد

ساعت رسمی کشور به عقب کشیده شد

بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۶، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ دیشب (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ دیشب (یکشنبه ۳۰ شهریور ماه) یک ساعت به عقب جلو کشیده شد.

قانون تغییر ساعت رسمی ایران مصوب سال ۱۳۸۶، قانونی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت قبلی برگردانده می‌شود و این کار به منظور استفاده بیشتر از روشنایی روز صورت می‌گیرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند