« سخوز » 615 ریال سود خالص هرسهم را تقسیم کرد

تاریخچه شرکت:با توجه به اهداف جمهوری اسلامی ایران و برنامه بازسازی و توسعه کشور و نیاز مبرم به سیمان و خودکفایی در تولید آن، شرکت سیمان خوزستان در تاریخ 20/09/1368 و تحت شماره 77801 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در تاریخ 27/04/1378

khoozestan1.jpg


تاریخچه شرکت:

با توجه به اهداف جمهوری اسلامی ایران و برنامه بازسازی و توسعه کشور و نیاز مبرم به سیمان و خودکفایی در تولید آن، شرکت سیمان خوزستان در تاریخ 20/09/1368 و تحت شماره 77801 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران و به صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در تاریخ 27/04/1378 از سهامی خاص به عام تبدیل شد.
اجرای طرح احداث کارخانه با توجه به امکانات منطقه روستای گلگیر شهرستان مسجد سلیمان، با ظرفیت 6000 تن مورد موافقت مقام محترم وزارت صنایع قرار گرفت.
در این راستا شناسایی معادن تامین‌کننده مواد اولیه موردنیاز کارخانه، راه‌های ارتباطی، امکانات برق، سوخت، آب و نیروی انسانی فراهم گردید و اکثر ماشین‌آلات اصلی خط I از خارج از کشور وارد و برخی از ماشین‌آلات کمکی زمان احداث نیز از منابع داخلی تامین شد.
عملیات واگذاری خط تولید
به موجب موافقت مسوولین وزارت صنایع و وزارت نیرو در تاریخ 02/09/1370 مقرر شد تا شرکت سیمان خوزستان (سهامی خاص) محل پروژه سیمان در دست اجرا واقع در روستای گلگیر مسجد سلیمان را به شرکت ساتکاب که تحت پوشش وزارت نیرو قرار دارد واگذار کند و در این مورد با عنایت به توافق مزبور نسبت به نقل و انتقال سیمان خوزستان با ظرفیت تولید 3000 تن روزانه، در محل جدید واقع در منطقه دشت دنا در 22 کیلومتری شهرستان رامهرمز اقدام و عملیات اجرایی خود را در اوایل سال 1372 آغاز کرده است.

عملیات واگذاری ماشین‌آلات تولیدی
در اجرای موافقت‌نامه شماره 103818 مورخ 20/02/1372 و به منظور همکایر بخش عمده از ماشین‌آلات یک خط تولید 3000 تنی جهت احداث کارخانه سیمان کارون به وزارت نیرو واگذار شد که این تصمیم موجب تسریع در برنامه‌های وزارتخانه مذکور گردیده و از سوی دیگر منبع تامین قسمت عمده‌ای از اعتبار لازم جهت ادامه عملیات احداث کارخانه سیمان خوزستان را فراهم آورد.
فعالیت اصلی شرکت
* ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسایل، دستگاه‌ها و ماشین آلات موردنیاز این صنایع از داخل و خارج کشور و بهره‌برداری از آن.
* اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری از کلیه معادن موردنیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، سنگ گچ، سنگ آهن، سیلیس و غیره.
* تاسیس شرکت‌های جدید و یا سهیم شدن در شرکت‌های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت
* انجام کلیه معاملات و عملیات مجاز صنعتی و تولیدی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات) منجمله صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای تولیدی کارخانجات سیمان و شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد به خارج از کشور.
* وارد شدن در معاملات سازمان بورس، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانک‌ها، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.
* به طور کلی شرکت می‌تواند به کلیه علمیات و معاملات مالی و تجارتی و صنعتی و خدماتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت کند.
در تاریخ 15/12/1376 کارخانه شرکت توسط مقام محترم ریاست جمهور وقت افتتاح و عملیات تولید آغاز گردید. از تاریخ 1/11/1376 لغایت 29 اسفندماه 1376 حدود 65113 تن کلینکر تولید شد و این روند تا پایان مهرماه 1377 به میزان 244.521 تن کلینکر تولید شده ادامه داشته لذا بهره‌برداری رسمی شرکت از ابتدای آبان‌ماه 1377 انجام و پروانه بهره‌برداری با ظرفیت سالانه 900 هزار تن کلینکر و بر مبنای 300 روز کاری روزانه 3000 تن در تایرخ 24/11/1380 دریافت شد.
پروژه خط II سیمان خوزستان از سال 1384 به صورت کلیدگردان به ظرفیت روزانه 5000 تن کلینکر توسط شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان آغاز گردید. در تاریخ 01/01/1389 تا مرحله تولید کلینکر از دپارتمان کلینکر توسط پیمانکار به کارفرما تحویل گردید و دپارتمان تولید سیمان در مهرماه 1389 راه‌اندازی شد.
در سال مالی 1394 مقدار 872.573 تن کلینکر و مقدار 713.826 تن سیمان در خط I و مقدار 1.471.468 تن کلینکر و 959.764 تن سیمان در خط II تولید شده است.
فعالیت‌های شرکت طی سال مالی 94
* تولید 2.344.000 تن کلینکر طی سال مالی مورد گزارش
* تولید 1.673.590 تن سیمان طی سال مالی مورد گزارش
* تحویل 1.680.000 تن سیمان، در طی سال مالی مورد گزارش
* تحویل 581.000 تن کلینکر در طی سال مالی مورد گزارش
* فروش 2.301.436 میلیون ریال سیمان و کلینکر طی سال مالی مورد گزارش
* صادرات 1.129.732 تن انواع سیمان و کلینکر به ارزش 1.173.624 میلیون ریال
* کسب حدود 380 میلیارد ریال سود (قبل از کسر مالیات) که معادل 59 درصد سرمایه ثبت شده شرکت می‌باشد. لازم به ذکر است که سود عملیاتی سال 1394 مبلغ 415 میلیارد ریال است.
* کسب 636 میلیارد ریال سود ناخالص طی سال مالی 1394
* تمدید گواهینامه IMS در ممیزی مراقبتی توسط شرکت توف نورد
* اجرای برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌های بهبود منطبق با استراتژی سازمان
* ادامه عملیات محوطه‌سازی کارخانه
* برگزاری جلسات و مذاکرات عملیاتی اجرایی پروژه سیمان العماره عراق
* دریافت عنوان واحد نمونه کیفیت از طرف اداره کل استاندارد استان خوزستان
* اقدامات اصلاحی روی الکتروفیلترهای خط یک و دو جهت رساندن خروجی غبار به پایین‌تر از سطح استاندارد
* نصب و راه‌اندازی Online Monitiring غبار خروجی خط I و II

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند