سرانه 142 متر مکعبی مصرف آب در ایران

سرانه 142 متر مکعبی مصرف آب در ایران

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر مقدار مصرف سرانه آب لوله‌کشی آشامیدنی در ایران 142 متر مکعب است.

محمد خلیلی افزود: سرانه مصرف آب در خانوارهای ایرانی نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی همچنین اظهار داشت: برای نمونه مقدار مصرف سرانه آب در کشورهای پر آب اروپایی مانند اتریش در شرایط حاضر 108 متر مکعب در حالیکه این نسبت در ایران 142 متر مکعب است.

مدیرکل دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بدون شک با تغییر در سبک زندگی امکان کاهش سرانه مصرف آب بدون در مضیقه بودن میسر خواهد بود.

وی در ادامه این مصاحبه رادیویی افزود: استفاده از ابزارهای خاص با قیمت های ناچیز در منازل می‌توان سهم زیادی در مدیریت آب کشور ایفا کرد.

 

منبع: رادیو اقتصاد

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند