اکسکوینو

رییس سازمان هواپیمایی، سرپرست ایران‌ایر شد

تاخیر پروازهای هما

محمد محمدی‌بخش، رییس کنونی سازمان هواپیمایی، با حفظ سمت، سرپرست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حکمی کاپیتان محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، را به سرپرستی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است، نظر به سوابق و تجارب جنابعالی با حفظ سمت شما را به سرپرستی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

امید است با اتکال به الطاف الهی در اجرای سیاست های نظام از تمامی ظرفیت ها و استعداد های بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و موید باشید.

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند