تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اتفاق کم‌سابقه در یک بانک بزرگ خصوصی / خروج 6.5 هزار میلیارد تومان سپرده طی یک ماه

اتفاق کم‌سابقه در یک بانک بزرگ خصوصی / خروج 6.5 هزار میلیارد تومان سپرده طی یک ماه

بانک ملت در مهر ماه امسال بیشتر از آنکه سپرده جذب کند شاهد خروج سپرده بوده است. طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده 487 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 493 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است.

بانک ملت تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک ملت که با نماد بورسی «وبملت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مهر ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک ملت در مهر ماه سال جاری بیش از 27 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل 63 درصد کاهش داشته است. با تسویه 25.5 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مهر ماه امسال به بیش از 222 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک ملت بیش از میزان سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده است، به طوری که در پایان مهر ماه امسال این بانک معادل 108 درصد سپرده‌های خود، وام پرداخت کرده که در نوع خود جالب است. بانک دی تنها ۳۷ درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد.

همچنین بانک ملت در مهر ماه امسال بیشتر از آنکه سپرده جذب کرده باشد، شاهد خروج سپرده بوده است.

طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده 487 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 493 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک ملت در پایان مهر ماه امسال به 205 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک ملت در مهر ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 750  میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک ملت در مهر ماه امسال حدود 1.1 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از 1.9 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این بانک طی هفت ماهه نخست امسال از محل وام‌های اعطایی بیش از 13 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند