شاخص قیمت تولیدکننده خدمات برای بهار 1397 منتشر شد

شاخص قیمت تولیدکننده خدمات برای بهار 1397 منتشر شد

شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦٢,٣ که نسبت به فصل قبل ٤.٦ درصد افزایش یافته است.

مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدماتی مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­‌های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی».

به گزارش تجارت‌نیوز،مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات که بصورت فصلی و سالانه منتشر می­‌شود به این شرح است:

– شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣١٠,٧ ، که نسبت به فصل قبل ٣,٧ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٤٢,١ که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٩٣,٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات واسطه گری‌های مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠,٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٠٤,٦ که نسبت به فصل قبل ٢.٤درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢٦١,٦ که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٨٤,٢ که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد افزایش یافته است.

– شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٨٨,٨ که نسبت به فصل ٥.١ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به‌صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود، به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند.

در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم کسب اطلاع کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.

 

منبع:ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند