ایران بروکر
خبر مهم : چگونه در سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام کنیم؟
ادعای جنجالی رئیس سازمان محیط زیست:

ایران در زمینه محیط زیست از خیلی از کشورها جلوتر است

محیط زیست+تجارت نیوز

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما باید در مجامع جهانی حضور جدی تری داشته باشیم و هیچ صندلی‌ای را با توجه به اهمیت دیپلماسی محیط زیست خالی نگذاریم تا برای دنیا کلیدواژه و فرهنگ سازی کنیم.

به گزارش تجارت‌نیوز، محیط زیست ایران وضعیت مطلوبی ندارد ولی رییس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که کشور از نظر محیط زیست از بسیار از کشورها جلوتر است.

به نقل از ایسنا، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: ایران در زمینه محیط زیست از خیلی از کشورها جلوتر است و ما باید در مجامع جهانی حضور جدی‌تری داشته باشیم.

علی سلاجقه در اولین جلسه کمیته ملی توسعه پایدار که با حضور جمعی از مدیران و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی ربط و پس از پنج سال وقفه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به اهمیت حضور جدی در عرصه‌های بین المللی گفت: ما تحت تاثیر کشورهای دیگر قرار نمی‌گیریم ولی احترام و تعاملمان را با آن‌ها حفظ می‌کنیم. ایران در زمینه محیط زیست از خیلی از کشورها جلوتر است. ما باید در مجامع جهانی حضور جدی تری داشته باشیم و هیچ صندلی‌ای را با توجه به اهمیت دیپلماسی محیط زیست خالی نگذاریم تا برای دنیا کلیدواژه و فرهنگ سازی کنیم.

وی افزود: ما توهم توطئه نداریم ولی دشمن بالای سر ما ایستاده است و اطلاعات و اسرار کشور را در اختیارشان قرار نمی‌دهیم.

در پایان این جلسه به پیشنهاد رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رای‌گیری میان اعضای حاضر، تغییر نام کمیته به تصویب رسید و تصمیم بر این شد تا عنوان کمیته ملی توسعه پایدار به «کمیته پیشرفت پایدار کشور» تغییر یابد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند