رئیس انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های سوخت در گفتگو با تجارت‌نیوز پاسخ داد:

علت صف‌های طولانی خرید بنزین چیست؟

علت صف‌های طولانی خرید بنزین چیست؟

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های سوخت می‌گوید: در اواخر هفته سوخت‌گیری مردم بیشتر از اوایل هفته است. اتفاق خاصی در توزیع بنزین رخ نداده و شرایط سوخت‌رسانی بنزین هم عادی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در برخی از مناطق تهران گزارش شده است که صفوف طولانی برای خرید بنزین وجود دارد. آیا وضعیت توزیع بنزین به جایگاه‌ها عادی است؟

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه‌های سوخت در پاسخ به این پرسش که علت صف‌های طولانی بنزین در برخی جایگاه‌ها چیست؟ به تجارت‌نیوز گفت: در اواخر هفته سوخت‌گیری مردم بیشتر از اوایل هفته است. از این‌رو در برخی از مناطق ممکن است که صفوف بنزین طولانی‌تر دیگر جایگاه‌ها باشد.

اسدالله قلی‌زاده با بیان اینکه شرایط سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها در حالت عادی قرار دارد، اظهار کرد: سوخت‌رسانی به جایگاه‌ها مرتبا در حال انجام است و تا به حال ترافیک غیر منتظره‌ای هم در جایگاه‌های بنزین مشاهده نشده است. بنابراین اتفاق خاصی در توزیع بنزین رخ نداده و شرایط سوخت‌رسانی بنزین هم عادی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند