تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آنالیز تازه‌ترین عملکرد یک بانک خصوصی / این بانک بالاخره زیان‌ده شد

آنالیز تازه‌ترین عملکرد یک بانک خصوصی / این بانک بالاخره زیان‌ده شد

بانک آینده پس از حدود سه سال، در سال 1397 دو برابر سود انباشته‌ای سال قبل خود زیان ایجاد کرده است. همچنین بدهی این بانک به بانک‌ها و موسسات اعتباری 2.5 برابر شده و به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بانک آینده تازه‌ترین گزارش عملکرد حسابرسی نشده خود را به ثبت رسانده که تفاوت قابل توجهی نسبت به دیگر گزارش عملکردها در آن دیده می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس عملکرد سال 1397، بانک آینده پس از حدود سه سال زیان‌ده شده است. وضعیت بانک آینده در پایان اسفند ماه سال گذشته نسبت به سال قبل وخیم شده و از سود انباشته  به زیان اباشته رسیده است.

بانک آینده در سال گذشته، دو برابر سود انباشته‌ای سال 1396 زیان ایجاد کرده است. سود انباشته این بانک از 157 میلیارد تومان در سال 1396 به بیش از 360 میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

آخرین زیان انباشته به ثبت رسیده این بانک مربوط به خرداد ماه سال 1395 بوده که حدود 187 میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده بود.

این بانک در سال گذشته 511 میلیارد تومان زیان خالص ساخته است.

بالاترین زیان انباشته در میان بانک‌های کشور با ۲۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان متعلق به بانک سرمایه است.

آخرین سرمایه ثبت شده برای این بانک معادل 1.6 هزار میلیارد تومان است.

رشد 148 درصدی بدهی به بانک‌ها

آمارها نشان می‌دهد که مطالبات بانک آینده از بانک مرکزی با رشد 41 درصدی طی سال 1397 به بیش از 15 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک آینده به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال گذشته 2.5 برابر شده، به طوری با رشد 148 درصدی نسبت به سال گذشته به 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر میزان بدهی بانک آینده به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان بدهی این بانک به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی با کاهش چهار درصدی از 15.1 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به 14.5 هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است.

بانک آینده طی دوره مذکور بیش از 24 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده که نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده است.

با توجه به افزایش میزان سپرده‌گذاری در این بانک، به نظر می‌رسد افزایش میزان سود پرداختی به سپرده‌گذاران از این محل بوده است.

مطالبات مشکوک‌الوصول بانک آینده  در سال گذشته به 2.7 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل با کاهش65 درصدی همراه بوده است.

بانک آینده در سال گذشته بابت هر سهم 32 تومان زیان خالص ساخته است.

دو برابر شدن درآمد بانک از وام‌بگیران

میزان سودی که بانک آینده از گیرندگان وام در سال گذشته دریافت کرده نسبت به سال قبل بیش از 130 درصد رشد داشته است.

سود تسهیلات اعطایی بانک آینده با رشد 138 درصدی از 11.8 هزار میلیارد تومان در سال 1396 به بیش از 28 هزار میلیارئ تومان در سال 1397 رسیده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند