تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بانک زیان‌دهی که وام‌دهی خود را کاهش داد / 2 هزار میلیارد تومان زیان ناشی از وام ندادن طی 6 ماه

در حالی که اکثر بانک‌ها میزان وام‌دهی خود را در شهریور ماه امسال چند برابر کرده‌اند، بانک دی طی این دوره 485 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل 20 درصد کاهش داشته است. بانک دی درنیمه نخست امسال با بیش از دو هزار میلیارد تومان زیان از محل کسری سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده است.

بانک دی تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دی که با نماد بورسی «دی» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد شهریور ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

در حالی که اکثر بانک‌ها میزان وام‌دهی خود را در شهریور ماه امسال چند برابر کرده‌اند، بانک دی طی این دوره 485 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل 20 درصد کاهش داشته است. با تسویه 569 میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان شهریور ماه امسال به بیش از 9.3 هزار میلیارد تومان رسید.

بانک دی تنها 35 درصد سپرده‌های خود را به صورت وام پرداخت کرده در حالی که این نسبت در در بانک‌های دیگر به بیش از 70 درصد می‌رسد.

همچنین بانک دی در شهریور ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک دی در حالی که موفق شده 18.6 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 18.1 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک دی در پایان شهریور ماه امسال به 25.9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک دی در شهریور ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 405 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک دی در شهریور ماه امسال حدود 443 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 38 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک دی طی نیمه نخست سال ۱۳۹۸ با بیش از دو هزار میلیارد تومان زیان از محل کسری سود پرداختی به سپرده‌ها و سود دریافتی از وام‌ها مواجه شده، که نشان‌دهنده میانگین زیان ماهانه 370 میلیارد تومانی این بانک است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند