تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

یک بانک وام‌دهی‌اش را 25 درصد افزایش داد / سود 16 هزار میلیاردی از وام‌‌های بانکی

یک بانک وام‌دهی‌اش را 25 درصد افزایش داد / سود 16 هزار میلیاردی از وام‌‌های بانکی

بانک ملت در آبان ماه سال جاری حدود 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به ماه قبل بیش از 25 درصد افزایش یافته است.

بانک ملت تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک ملت که با نماد بورسی «وبملت» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد آبان ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک ملت در آبان ماه سال جاری حدود 34 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 35.7 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان آبان ماه امسال به بیش از 221 هزار میلیارد تومان رسید.

میزان تسهیلات اعطایی بانک ملت در آبان ماه نسبت به مهر ماه 25 درصد افزایش یافته است.

بانک ملت معادل 84 درصد سپرده‌ها را به صورت وام پرداخت کرده است.

همچنین بانک ملت در آبان ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک ملت در حالی که موفق شده 455 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 447 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک ملت در پایان آبان ماه امسال به 262 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک ملت در آبان ماه از محل وام‌های پرداختی، حدود 648 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک ملت در آبان ماه امسال حدود 1.2 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی 1.8 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این بانک طی هشت ماهه نخست امسال معادل 9.5 هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و همچنین از محل وام‌های اعطایی بیش از 16 هزار میلیارد تومان درآمد داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند