تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آخرین عملکرد مالی بانک خاورمیانه؛ سود 48 میلیاردی طی یک ماه

آخرین عملکرد مالی بانک خاورمیانه؛ سود 48 میلیاردی طی یک ماه

میزان درآمد بانک خاورمیانه در مرداد ماه امسال از محل وام‌های پرداختی، حدود 48 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران پرداخته است. بانک خاورمیانه طی پنج ماه اخیر 240 میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی کسب کرده است.

بانک خاورمیانه تازه‌ترین کارنامه عملکرد خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک خاورمیانه که با نماد بورسی «وخاور» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک خاورمیانه در مرداد ماه سال جاری 2.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 2.1 هزار میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مرداد ماه امسال به 9.3 هزار میلیارد رسید.

از میزان وام‌های پرداختی بانک خاورمیانه، 0.03 درصد آن معادل 819 میلیون تومان مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه و 3.8 درصد آن معادل 97 میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ارزی بوده است.

همچنین بانک خاورمیانه در مرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک خاورمیانه در حالی که موفق شده 18.6 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 18.2 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک خاورمیانه در پایان مرداد ماه امسال به 9.9 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک خاورمیانه از محل وام‌های پرداختی، حدود 48 میلیارد تومان بیشتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده است.

بانک خاورمیانه در مرداد ماه امسال حدود 69 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده و از سوی دیگر از محل وام‌های اعطایی بیش از 117 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک خاورمیانه طی پنج ماه اخیر 240 میلیارد تومان درآمد از محل مازاد سود پرداختی و دریافتی کسب کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند