قانون واگذاری ۵۰ درصد اراضی قابل احیا به تعاونی‌ها، اجرایی شود

قانون واگذاری ۵۰ درصد اراضی قابل احیا به تعاونی‌ها، اجرایی شود

رئیس اتاق تعاون از وزیر جهاد کشاورزی خواست قانون واگذاری ۵۰ درصد اراضی قابل احیا به تعاونی‌ها اجرا شود.

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون در صبحانه کاری با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخش تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، یکی از سه بخش اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد، گفت: تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی، فعالیت دارند؛ اما بخش کشاورزی یکی از مهمترین فعالیت های بخش تعاون است.

به گزارش تجارت‌نیوز، وی افزود: قسمت اعظم تولیدات کشاورزی، توسط تعاونی‌ها صورت می گیرد و تعاونی های کشاورزی، از پرمخاطب ترین حوزه‌های تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه، قرار بود سهم تعاونی‌ها از اقتصاد به ۲۵ درصد برسد که این هدف محقق نشده است؛ چراکه یکی از الزامات رسیدن به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد، رسیدن سهم تعاونی‌های کشاورزی به ۶۵ درصد از تولیدات کل کشاورزی کشور بود که این هدف، هنوز محقق نشده و برای تحقق آن، نیازمند حمایت جهاد کشاورزی هستیم.

عبداللهی با اشاره به تصویب سند توسعه بخش تعاون در هیات دولت و تاکید رئیس جمهور بر اجرای آن اظهار داشت: یکی از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در این صنعت، واگذاری ۵۰ درصد اراضی قابل کشت و احیاء از سوی دولت به تعاونی ها بود که این تکلیف قانونی، محقق نشده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در سند توسعه بخش تعاون، واگذاری ۴۰ درصد توزیع محصولات کشاورزی به فروشگاه های تعاونی مصرف بود که این تکلیف، محقق نشده و وزارت جهاد کشاورزی باید در تسریع آن جدیت داشته باشد.

رئیس اتاق تعاون ادامه داد: یکی از مشکل تعاون‌گران این است که تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی با حضور انجمن‌های کشاورزی اخذ می شود که گستردگی این انجمن ها به اندازه تشکل های تعاونی نیست؛ لذا درخواست داریم از ظرفیت تشکل‌های تعاونی در این بخش‌ها استفاده شود.

عبداللهی یادآور شد: معاون اول رئیس جمهور دستورالعملی صادر کرده است که در هنگام صدور بخشنامه‌ها، نظرات تشکل‌ها به خصوص اتاق‌ها اخذ شود. بنابراین درخواست داریم وزارت جهاد کشاورزی از تشکل‌های تعاونی زیرمجموعه قانون تعاون به اندازه تشکل های زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی حمایت داشته باشد.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند