مالیات چه کسانی صفر شد؟

مالیات

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط، مالیات ۸۰ درصد از مؤدیان حداکثر ۵ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، مالیات چه کسانی صفر شد؟

به نقل از تسینم، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

در رویکرد عدالت‌محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط، مالیات یک‌میلیون و یکصد هزار مؤدی صفر، مالیات هشتاد درصد از مؤدیان حداکثر ۵ میلیون تومان، مالیات چهارصد هزار مؤدی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و مالیات یکصد هزار مؤدی بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند