چرا مردان طرفدار مهریه عندالاستطاعه هستند؟

چرا مردان طرفدار مهریه عندالاستطاعه هستند؟

در طی سال‌های اخیر و بر اساس بخشنامه‌ رییس سازمان ثبت، نوع جدیدی از مهریه رواج یافته است که به آن مهریه عندالاستطاعه گفته می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، آنچه که به لحاظ عرفی از شنیدن واژه مهریه به ذهن خطور می‌کند، مهریه‌ای است که در اصطلاح حقوقی به آن مهریه عندالمطالبه گفته می‌شود. اما در طی سال‌های اخیر، نوع جدیدی از مهریه رواج یافته است که به آن مهریه عندالاستطاعه گفته می‌شود. این دو مهریه با هم متفاوت هستند و پیامدهای مختلفی هم به دنبال دارند.

اقتصادآنلاین نوشت، یکی از مهمترین حقوق مالی که در شرع و قانون برای زنان پیش‌بینی شده است، مهریه است. مهریه در واقع مالی است که هم در عقد دائم و هم در عقد موقت به زن تملیک می‌شود و به همین دلیل، زن هر زمان که بخواهد می‌تواند در دادگاه مطالبه مهریه کند و مرد موظف به پرداخت مهریه خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، مهریه حق زن می‌باشد و این حق یکی از حقوق مالی او قلمداد می‌شود و مواردی مانند فساد اخلاقی او یا سوء معاشرت او در استحقاق او نسبت به دریافت مهریه بی تاثیر خواهد بود و او در هر صورتی میتواند مهریه خود را مطالبه کند.

آنچه که به لحاظ عرفی از شنیدن واژه مهریه زن، به ذهن خطور می‌کند، مهریه‌ای است که در اصطلاح حقوقی به آن مهریه عندالمطالبه گفته می‌شود. اگر بخواهیم این نوع مهریه را به طور ساده و خلاصه توضیح دهیم، باید بگوییم که اگر مهریه عندالمطالبه باشد، هر زمانی که خانم مهریه خود را مطالبه کند، آقا باید آن را پرداخت کند. به عبارتی دیگر، معنی عندالمطالبه آن است که به محض مطالبه زن، مرد موظف به پرداخت مهریه می‌شود.

اما در طی سال‌های اخیر و بر اساس بخشنامه‌ رییس سازمان ثبت، نوع جدیدی از مهریه رواج یافته است که به آن مهریه عندالاستطاعه گفته می‌شود. این دو مهریه با هم متفاوت هستند و به تبع آن، آثار متفاوتی هم به بار می‌آورند.

در حالت مهریه عندالاستطاعه، زن در صورتی می‌تواند مهریه خود را بگیرد که مرد توانایی یا استطاعت پرداخت آن به زن را داشته باشد. همچنین در مهریه عندالاستطاعه زن موظف است که برای دریافت مهریه، تمکن مالی و دارا بودن مرد را ثابت کند و اموالی از او به دادگاه معرفی نماید. اما در مهریه عندالمطالبه این مرد است که برای عدم پرداخت مهریه باید ندار بودن خود را ثابت کند یا تقاضای اعسار کند.

به عبارت دیگر در مهریه عندالاستطاعه زحمت ثابت کردن توانایی مالی مرد با خانم است. همچنین در حالت عندالاستطاعه، امکان بازداشت و ممنوع‌الخروج مرد بابت عدم پرداخت مهریه وجود ندارد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند