تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

سوددهی کدام یک بیشتر است؟ خرید زمین، خرید آپارتمان یا اجاره مسکن؟

سوددهی کدام یک بیشتر است؟ خرید زمین، خرید آپارتمان یا اجاره مسکن؟

افزایش قیمت زمین در کل کشور بیش از قیمت آپارتمان و همچنین اجاره بها بوده است. در تابسان امسال متوسط قيمت خرید و فروش یک مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكونی کلنگی کشور حدود 3.6 میلیون تومان (با ميانگين مساحت 267 مترمربع) بوده که نسبت به تابستان سال گذشته بیش از 110 درصد افزایش قیمت داشته است.

بازدهی خرید و فروش زمین بیش از خرید و فروش خانه و اجاره دادن آن است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارها نشان می‌دهد افزایش قیمت زمین در کل کشور بیش از قیمت آپارتمان و همچنین اجاره بها بوده است.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از مسکن کشور نشان می‌دهد در تابسان امسال متوسط قيمت خرید و فروش یک مترمربع زمين یا زمين ساختمان مسكونی کلنگی کشور حدود 3.6 میلیون تومان (با ميانگين مساحت 267 مترمربع) بوده که نسبت به تابستان سال گذشته بیش از 110 درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین قیمت زمین در در تابستان امسال نسبت به بهار امسال نیز با افزایش 9.3 درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر متوسط قيمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی کشور (با ميانگين مساحت 108 مترمربع و متوسط عمر بنای 12 سال) حدود 3.6 میلیون تومان بوده که نسبت به تابستان سال گذشته 64.4 درصد و نسبت به فصل قبل 3.7 درصد افرایش داشته که کمتر از میزان افزایش قیمت خانه است.

متوسط مبلغ اجاره‌بها (مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد وديعه پرداختی برای اجاره يک مترمربع زيربنای مسكونی) با نیز با ميانگين مساحت 99 مترمربع و متوسط عمر بنای 13 سال در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 25 درصد افزایش داشته و به بیش از 13 هزار تومان رسیده است.

همچنین متوسط مبلغ اجاره‌بها در تابستان امسال نسبت به فصل قبل 6.7 درصد افزایش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند