موضوعات داغ:
هفته گذشته صورت گرفت؛

مصوبه جدید شورای اقتصاد برای عوارض صادرات پوست و وتبلوی گاوی

مصوبه جدید شورای اقتصاد برای عوارض صادرات پوست و وتبلوی گاوی

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، میزان عوارض پوست گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ٥ درصد عوارض صادراتی، به ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد قیمت پایه صادراتی تعدیل شده است.

شورای اقتصاد در جلسه هفته گذشته خود مصوب کرد: عوارض پوست گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ٥ درصد عوارض صادراتی به ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد قیمت پایه صادراتی تعدیل شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر این اساس، وضع عوارض صادراتی پیه صنعتی که به پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی پیشنهاد شده بود نیز، با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، بدون عوارض صادراتی مصوب شد.

 

منبع: روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند