اکسکوینو

نرخ سود بین بانکی ریخت

نرخ سود بین بانکی

در هفته سوم مرداد ماه سه رفتار مختلف در بازارهای مالی به ثبت رسید. طبق آمارهای ثبت شده در این خصوص نرخ سود در یک بازار ثابت مانده در یک بازار کاهش پیدا کرده و در بازار سوم مسیری افزایشی را پیموده است. در این میان سهم بازار بین بانکی هم چنان نزولی بوده است.

به گزارش تجارن نیوز، روند نرخ سود در بازارهای مالی هفته اخیر مسیری نوسانی را پیموده است. طبق بررسی ها این شاخص در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در هفته سوم مردادماه رفتاری صعودی داشته اما با این حال حجم معاملات در این هفته افتی بی سابقه را به ثبت رسانده است.

رشد نرخ سود اوراق بدهی دولتی در هفته سوم مرداد ماه

به نقل از اقتصادنیوز، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۱ به مرحله دوازدهم خود رسید. در این بازار دولت اوراق خود را به مشتریان خود اعم از بانک ها و بورسی ها ارائه داده و این نهادها نیز متناسب به نیاز خود از دولت خریداری می کنند. در همین خصوص در هفته سوم مرداد ماه در مجموع ۱۶۷ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که کف حجم معاملات در این بازار بوده است.

در عین حال اما نرخ سود موزون در این معاملات روندی افزایشی داشته و به ۲۱٫۷ درصد رسیده است. این شاخص در هفته قبل برابر با ۲۱٫۵ درصد ثبت شده بود.

ثبات نرخ سود در بازار باز هفته سوم مرداد ماه

بانک هایی که در بازار اولیه اوراق از دولت خریداری کرده اند می توانند اوراق خود را به بانک مرکزی در بازار باز بفروشند. اساس بده بستان بانک ها و دولت در این بازار اوراق بدهی دولتی است. به این معنا که بانک مرکزی به منظور بهبود اوضاع نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ سود در بازاربین بانکی، به معامله با بانک ها در این بازار می پردازد که اساس این معاملات خریدو فروش اوراق است.

در همین رابطه در هفته اخیر بسط پول در بازار باز روند صعودی خود را ادامه داد و به مرز ۷۰ همت رسید. درحالی که نرخ سود همچنان ثابت بوده و در سطح حداقلی خود یعنی ۲۰ درصد باقی ماند.

تداوم افت نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد

در کنار بازار باز ، بازار دیگری نیز به رفع نیاز فوری بانک ها می پردازد. در این بازار بانک های دارای کسری از بانک های داری مازاد اقدام به قرض پول کرده و بانک مرکزی نیز از طریق اعتبارات قاعده مند به مداخله در این دادوستد می پردازد.

تاریخ سررسید این معاملات کوتاه مدت بوده و نرخ سود موزون بده بستان میان بانک ها همان نرخ بهره بین بانکی است.

در همین رابطه در هفته های اخیر بانک مرکزی در راستای نجات بورس سیاست کاهشی نرخ بهره را ادامه داده و به نوعی این شاخص را اکنون به سطح پایینی رسانده است

طبق داده های بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی که در پایان تیر ماه به کانال ۲۱ درصد رسیده بود اکنون روند کاهشی خود را ادامه داده و به ۲۰٫۵۹ درصد تنزل پیدا کرده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند