چشم انداز بورس در هفته اول آذر 98

نظرسنجی از تحلیل‌گران بازار سرمایه / روند بورس صعودی به نظر می‌رسد / کدام سهم‌ها بیشترین توجه را خواهند داشت؟

نظرسنجی از تحلیل‌گران بازار سرمایه / روند بورس صعودی به نظر می‌رسد / کدام سهم‌ها بیشترین توجه را خواهند داشت؟

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که تحلیل‌گران، بورس را در هفته اول آذر ماه سال ۱۳۹۸ متعادل و خنثی دانسته و کلیت بازار را در روندی متعادل و مثبت ارزیابی کرده‌اند.

تجارت‌نیوز ابتدای هر هفته پیش‌بینی از وضعیت شاخص بورس و آینده سهم‌ها طی هفته جاری را منتشر می‌کند که این گزارش شامل دیدگاه تحلیلی کارشناسان خبره بورس و دیدگاه معامله‌گران بازار سرمایه تحت عنوان نظرسنجی بورسی است.

نظرسنجی این هفته تجارت‌نیوز از کارشناسان و معامله‌گران بازار سرمایه، نشان می‎دهد که تحلیل‌گران، بورس را در هفته اول آذر ماه سال ۱۳۹۸ متعادل و خنثی دانسته و کلیت بازار را در روندی متعادل و مثبت ارزیابی کرده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند