چرا آورده مردم در نهضت ملی مسکن کاهش یافت؟

طرح جهش مسکن

یکی از دلایل کاهش آورده مردم در نهضت ملی مسکن تهاتر املاک دولت با انبوه‌سازان است.

به گزارش تجارت‌نیوز، برای رونق نهضت ملی مسکن پیشنهاد شده است که آورده مردم به ۱۰۰میلیون تومان کاهش یابد. البته این امر مستلزم پذیرش انبوه‌سازان و تهاتر املاک می‌باشد.

به نقل از تحلیل بازار، عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: پرداخت بخشی از هزینه‌های نهضت ملی مسکن در قالب تهاتر املاک دولتی با انبوه‌سازان، موجب کاهش سهم آورده متقاضیان و موفقیت طرح خواهد شد.

فرشید پورحاجت در گفتگو اظهار کرد: کمبود نقدینگی متقاضیان نهصت ملی مسکن باید به روش‌های مختلف جبران شود و انبوه‌سازان در راین خصوص پیشنهادات متعددی را ارائه کرده‌اند.

پورحاجت افزود: قدرت نقدینگی مردم نیازمند تقویت بوده و تعلل در این رویکرد، در موفقیت طرح نهضت ملی مسکن اثرات نامطلوبی برجای خواهد گذاشت.

راه‌حل رونق نهضت ملی مسکن

وی ادامه داد: کانون انبوه‌سازان مسکن در آخرین پیشنهاد ارائه شده، به مقوله تهاتر املاک دولتی با انبوه‌سازان اشاره کرده تا سهم آورده متقاضیان کاهش یابد و بخشی از هزینه‌ها توسط انبوه‌سازان پرداخت شود.

این عضو هیئت‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفت: در صورت پذیرش این پیشنهاد، علاوه بر اینکه املاک دولتی مولدسازی می‌شود، شاهد رونق ساخت تولید مسکن توسط انبوه‌سازان در اراضی جدید خواهیم بودکه این امر قیمت مسکن در بازار را متعادل می‌کند.

فرشید پورحاجت بیان کرد: در حال حاضر هر متقاضی باید حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰میلیون آورده داشته که در صورت پذیرش پیشنهاد انبوه‌سازان و تهاتر املاک، امکان کاهش این رقم به حدود ۱۰۰میلیون تومان محتمل است.

پورحاجت افزود: امیدواریم با پذیرش این پیشنهاد، بخشی از تنگناهای فراروی اجرای قانون‌ جهش تولید مسکن در قالب نهضت ملی مسکن برطرف شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند