نکاتی که کارمندان و کارگران باید در مورد عیدی بدانند

چند نکته اساسی در مورد عیدی و پاداش سالیانه کارمندان و کارگران وجود دارد که بهتر است کارمندان و کارگران از آن آگاهی داشته باشند.
نکاتی که کارمندان و کارگران باید در مورد عیدی بدانند

در ماه پایانی هر سال دستگاه‌ها و کارفرمایان مکلفند که عیدی و احیانا پاداش کارمندان و کارگران خود را بدهند به همین دلیل چند نکته اساسی در مورد عیدی و پاداش سالیانه وجود دارد که آگاهی از آن خالی از لطف نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، اول: عیدی کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی برابر است با دو برابر مزد ثابت به شرط اینکه از سه برابر حداقل حقوق وزارت کاری بیشتر نشود.

دوم: عیدی به نسبت کارکرد به افراد تعلق می‌گیرد.

سوم: افرادی که زیر یکسال کارکرد دارند، یک معافیت کامل به آنها تعلق می‌گیرد. (طبق نظر دفتر فنی حسابرسی سازمان امور مالیاتی)

چهارم: عیدی مشمول مالیات و معاف از بیمه است.

پنجم:‌ چنانچه عیدی بیشتر از سقف پرداخت شود، مازاد آن مشمول بیمه می‌شود.

ششم:‌ عیدی و پاداش طبق ماده ۹۱ بند ۱۰ به میزان یک دوازدهم معافیت مالیاتی دارد (یعنی ۲ میلیون تومان)

هفتم: در سال ۹۶ حداقل عیدی برابر است با ۱۸،۵۹۸،۶۲۰ ریال و حداکثر آن ۲۷،۸۹۷،۹۳۰ ریال محاسبه شده است.

 

منبع: فارس

این مطلب را به اشتراک بگذارید