نگاهی به میزان تولید و مصرف سنگ آهن کشور

نگاهی به میزان تولید و مصرف سنگ آهن کشور

مهرداد اکبریان – رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، با اشاره به این که در پیش بینی های انجام شده رخدادهای آینده، شرایط امروز کشور در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن فولاد را دارد که حدود ۱۱.۵ میلیون تن از این ظرفیت خالی است و سالانه حدود ۱۸.۵ میلیون تن فولاد تولید می شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن اعلام کرد که برخی پیش بینی ها مبنی بر احتمال کسری تامین سنگ آهن از سال ۱۴۰۴، براساس برآوردهای فعلی صورت گرفته و با توجه به کشف ذخایر جدید سنگ آهن در آینده و مشخص نبودن میزان دقیق تولید فولاد در سال های بعد قطعی نیست.

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر احتمال وجود کسری در تامین سنگ آهن بعد از سال ۱۴۰۴ منتشر شد. در این رابطه یک کارشناس اظهار کرده که ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهد داشت که با توجه به میزان استخراج، حدود ۳۰ میلیون تن کسری خواهیم داشت.

در این رابطه مهرداد اکبریان – رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، با اشاره به این که در پیش بینی های انجام شده رخدادهای آینده، شرایط امروز کشور در نظر گرفته شده است، گفت: در حال حاضر کشور ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن فولاد را دارد که حدود ۱۱.۵ میلیون تن از این ظرفیت خالی است و سالانه حدود ۱۸.۵ میلیون تن فولاد تولید می شود.

وی افزود: هدف گذاری برنامه توسعه فولاد این است که تا سال ۱۴۰۴ به تولید ۵۰ تا ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم که در این صورت به ۱۶۵ میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهد بود، اما در حال حاضر تولید سنگ آهن کشور حدود ۸۰ میلیون تن است. بنابراین این پیش بینی ها در صورتی درست خواهد بود که تا هفت سال دیگر تولید فولاد به ۵۰ میلیون تن در سال برسد و میزان ذخایر سنگ آهن نیز افزایش پیدا نکند.

اکبریان با بیان این که به دلیل کامل نبودن مطالعات اکتشافی، ذخایر شناخته شده سنگ آهن کمتر از مقدار واقعی اعلام می شود، اظهار کرد: در این رابطه امیدواری زیادی به وجود ذخایر سنگ آهن در کویرهای کشور وجود دارد که هنوز کار اکتشافی در آن ها انجام نشده است؛ بنابراین ذخایر سنگ آهن از میزان اعلام شده کنونی بیشتر است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن همچنین اکتشاف را مهمترین بخش از مسیر توسعه معادن عنوان و تصریح کرد: اولین قدم برای پیشگیری از کسری منابع، کار اکتشافی است که حتی در دوره تحریم هم باید در اولویت بخش معدن باشد.

وی با تاکید بر این که صادرات مواد اولیه معدنی در صورت وجود مازاد بر مصرف کارخانه های داخلی انجام می شود، گفت: در برخی از استان ها رشد متعادلی در احداث کارخانه های تولید بخش های مختلف زنجیره فولاد وجود ندارد که این عامل باعث کسری مواد اولیه برخی کارخانه ها شده است.

به گفته اکبریان، استان خراسان نمونه ای است که ظرفیت تولید ۱۱ میلیون تن گندله را دارد اما با کسری کنسانتره مواجه شده است.

در زنجیره تولید فولاد؛ سنگ آهن معدن به ترتیب به کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش تبدیل می شود که به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن، تعداد کارخانه های تولید در هر کدام از موارد نام برده باید متناسب با با سایر موارد باشد تا هیچ کدام، در تهیه مواد اولیه دچار مشکل نشوند.

 

منبع: فولاد ایران

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند