هجوم مردم جهان به فروشگاه‌ها در «جمعه سیاه» (گزارش تصویری)

تخفیف جمعه سیاه

Black Friday (بلک فرایدی) یا جمعه سیاه، آخرین جمعه ماه نوامبر است.

Black Friday (بلک فرایدی) یا جمعه سیاه، آخرین جمعه ماه نوامبر است. روزی که مخصوص طرفداران تخفیف و خرید ارزان است. (منبع: reuters)

 

جمعه سیاه

2 38

3 31

بلک فرایدی

 

6 34

7 34

8 35

9 25

10 23

11 26

12 27

13 27

14 21

15 11

16 10

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند