بررسی تجارت‌نیوز از بودجه خانوار در سال 1396:

هر خانوار آخر ماه ۱۵۰ هزار تومان ته جیبش می‌ماند

هر خانوار آخر ماه ۱۵۰ هزار تومان ته جیبش می‌ماند

متوسط درآمد خانوارها در سال گذشته ۱۲ درصد و متوسط هزینه‌ خانوارها ۷٫۲ درصد رشد داشته است. در سال گذشته متوسط درآمد خانوارها یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از هزینه‌هایشان بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد بیشترین رشد هزینه‌های خانوار در سال گذشته متعلق به گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار بالغ بر ۴۲ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ معادل ۷٫۲ درصد رشد داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار بیشترین سهم متعلق به گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و گروه « خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها » است که سهم هرکدام به ترتیب ۳۵٫۵ درصد و ۲۳٫۵ درصد است.

همچنین هزینه‌های مربوط به رستوران و هتل بعد از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین رشد معادل ۷٫۵ درصد را داشته است.

بر اساس همین گزارش متوسط درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری  در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۴ میلیون تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۱۲ درصدی داشته است.

بیشترین درآمدی که خانوار‌ها به دست‌ آورده‌اند از طریق درآمدهای متفرقه و درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی بوده که هرکدام به ترتیب با سهم ۲۴٫۴ درصدی ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سهم ۱۶٫۸ درصدی هفت میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برای خانوارها درآمد ایجاد کرده‌اند.

کمترین درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۶ از بخش تعاونی و بخش آزاد کشاورزی بوده است.

در سال گذشته درآمد غیرپولی سالانه خانوارها حدود ۱۳ میلیون تومان بوده که سهم ۲۹٫۴ درصدی از کل درآمد سالانه ناخالص خانوارها را به خود اختصاص داده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند