تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بلاتکلیفی‌های پس از ادغام بانک‌های نظامی / کارمندان و مبادلات این بانک‌ها چه خواهند شد؟

تجارت نیوز

ادغام بانک‌های نظامی در قالب بانک سپه با اطلاعیه بانک مرکزی شروع شد، در این اطلاعیه خبر ثابت ماندن تعداد کارمندان و حقوق و مزایای آنان و همچنین ثابت ماندن نحوه‌ خدمت‌رسانی چهار بانک و یک موسسه اعتباری آمده است. انجام این ادغام چه بلاتکلیفی‌هایی دارد؟

بانک مرکزی اعلام کرد که ادغام بانک‌های نظامی به طور رسمی آغاز شد. یعنی بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب بانک سپه ادغام شدند. در توضیح اطلاعیه‌ای که از سوی روابط عمومی بانک مرکزی اعلام شده چهار نکته آمده است.

در این ادغام چند مسئله مطرح می‌شود؛ اول این که نرخ سود سپرده و تسهیلات هر کدام از این بانک‌ها متفاوت بوده است. با ادغام این بانک‌ها و موسسه نوع پرداخت و دریافت این سود‌ها چگونه خواهد شد؟

در بند یک اطلاعیه بانک مرکزی آمده است نحوه عملکرد هر یک از این بانک‌ها و موسسه مذکور با مدیریت و راهبری بانک سپه طبق روال عادی قبلی انجام می‌شود. در این بند همچنین گفته شده که مشتریان این چهار بانک و یک موسسه اعتباری می‌توانند خدمات را طبق روال قبلی هر کدام از این بانک‌ها و موسسه اعتباری دریافت کند.

با این اطلاعیه یعنی ادغام روی نرخ سود سپرده و تسهیلات هیچ یک از بانک‌ها و موسسه اعتباری مذکور تاثیر ندارد و مثل قبل سود می‌دهند و می‌گیرند.

اما اگر قرار است نحوه‌ عملکرد و خدمات‌دهی این بانک‌ها مانند رویه قبلی باشد و طبق اعلام بانک مرکزی بانک سپه مدیریت این پنج بانک و موسسه را به عهده گیرد، با تمام شدن روند ادغام بانک‌های نظامی، آیا سود سپرده و تسهیلات بانک سپه چند نرخی نمی‌شود؟

برخی از کارشناسان مانند حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی و مرتضی عزتی، مدرس و کارشناس امور بانکی و اقتصادی معتقد هستند که چون همه‌ این بانک‌ها زیان‌ده نیستند می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند، سوددهی برخی زیان‌دهی برخی دیگر را می‌تواند جبران کند.

دومین مساله در ادغام بانک‌های نظامی، تعداد شعب بانک‌هاست. طبق آمارهای منتشر شده از تعداد شعب این بانک‌ها و موسسه اعتباری در فضای مجازی؛ بانک سپه هزار و 703، بانک انصار هزار و 57، بانک مهر اقتصاد ۸۰۰، بانک قوامین ۷۲۹، موسسه اعتباری کوثر ۳۵۲، بانک حکمت ایرانیان ۱۳۲ شعبه دارند که در مجموع چهار هزار و 733 شعبه می‌شود. آیا بانک سپه همه‌ چهار هزار و 733 شعبه را نگه می‌دارد؟

طبق گفته کارشناسان برخی از بدهی این بانک‌ها از طریق فروش اموال آنها پرداخت می‌شود. اگر بانک سپه بخواهد همه‌ شعب را نگه دارد بخشی از دارایی‌های این بانک‌ها و موسسه غیرقابل فروش می‌شود و اگر نفروشد پرداخت بخشی از بدهی‌ها غیرممکن می‌شود و این احتمال مطرح می‌شود که دولت به کمک بیاید.

سومین مساله در ادغام بانک‌های نظامی این است که بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده که کلیه کارکنان شاغل در بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نهادهای نظامی پس از ادغام مانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و تمامی حقوق و مزایای آنان مطابق قراردادهای منعقد قبلی برقرار است. با این توصیف یعنی شعب حفظ می‌شود؟ این درحالی است که شنیده‌های تجارت‌نیوز حاکی از نگرانی کارمندان بانک‌های در حال ادغام برای تعدیل نیرو است.

چهارمین نکته نیز به بحث سهام‌داران این بانک‌ها و موسسه اعتباری برمی‌گردد که تصمیم‌گیری در خصوص سهام‌داران به عهده چهار بانک و یک موسسه اعتباری محول شده است. آیا در این ادغام بانک‌ها برای بلاتکلیفی‌ها پاسخی دارند؟

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند