پایان عرضه اولیه ولپارس / به هر متقاضی چقدر رسید؟

در پایان عرضه اولیه ولپارس به هر کد بورسی ۷۵ سهم معادل حدود ۲۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در پایان عرضه اولیه «ولپارس» به هر نفر ۷۵ سهم در سقف قیمتی ۳۲۰۰ ریالی تخصیص یافت که معادل ۲۵ هزار تومان بود. سومین عرضه اولیه تابستان در حالی به پایان رسید که برای نخستین بار در تاریخ بورس عرضه اولیه در دو روز کاری انجام شده بود.

در این عرضه اولیه میزان مشارکت ۴ میلیون و ۴۶۶ هزار نفر اعلام شد که نسبت به عرضه اولیه سیتا که در آن بیش از ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر شرکت کرده بودند، اندکی کمتر بود.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند