تجارت‌نیوز برررسی کرد:

پایه پولی کشور در سال ۹۷ چقدر رشد کرد؟

پایه پولی کشور در سال ۹۷ چقدر رشد کرد؟
پایه پولی کشور طی یک سال اخیر، یعنی از آذر ماه سال 1396 تا آذر ماه امسال بیش از 22 درصد رشد کرده است. طی 9ماهه ابتدایی امسال 31 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اسفند ماه سال 1396 افزوده شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، پایه ‌پولی کشور از جمع اسکناس و مسکوک در دست مردم، نزد بانک و سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری حاصل می‌شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی پایه پولی کشور در آذر ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه سال گذشته ۱۴٫۵ درصد رشد کرده است

در حالی که حجم کل پایه پولی کشور در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، در آذر ماه سال جاری ۳۱ هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده و به ۲۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از کل حجم پایه پولی در آذر ماه سال ۱۳۹۷، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان، در نزد بانک‌ها بیش از ۹٫۹ هزار میلیارد تومان و سهم سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری بیش  از ۱۸۹ هزار میلیارد تومان است.

پایه پولی کشور در آذر ماه سال جاری نسبت آبان ماه ۱٫۲ درصد یعنی بیش از سه هزار میلیارد تومان رشد کرده است. حجم کل پایه پولی در آبان ماه امسال ۲۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

پایه پولی سال 97
پایه پولی کشور از آذر ماه سال گذشته تا آذر ماه امسال بیش از ۲۲ درصد رشد کرده است.

پایه پولی کشور در آذر ماه امسال نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۲٫۶ درصد رشد کرده است. رقم پایه پولی کشور در آذر ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۴۵ هزار میلیارد تومان طی یک سال گذشته به پایه پولی کشور در آذر ماه امسال افزوده شده است.

بیشترین نرخ رشد ماهانه پایه پولی کشور طی ۹ ماهه ابتدایی سال جاری مربوط به مرداد ماه با ۳٫۱۸ درصد رشد و کمترین نرخ رشد مربوط به فروردین ماه با ۰٫۴۶ درصد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند