پلمپ کیوسک های مطبوعاتی متخلف

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو از پلمپ کیوسک های مطبوعاتی متخلف در نزدیک مدارس منطقه دو خبر داد .  به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،” عباس صمدیان” با اعلام این خبر گفت : اگر کیوسک های مطبوعاتی نزدیک مدارس مواد دخانی به دانش آموزان بفروشند یا در ویترین هایشان

635284001376855326.jpgمعاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه دو از پلمپ کیوسک های مطبوعاتی متخلف در نزدیک مدارس منطقه دو خبر داد .

 به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه دو ،” عباس صمدیان” با اعلام این خبر گفت : اگر کیوسک های مطبوعاتی نزدیک مدارس مواد دخانی به دانش آموزان بفروشند یا در ویترین هایشان به نمایش بگذارند پس از سه بار اخطار ، جریمه و پلمپ می شوند.
صمدیان گفت : ۶۶ کیوسک مطبوعاتی در منطقه وجود دارد که ۲۰ کیوسک در نزدیک مدارس قرار دارد که توسط اداره ساماندهی منطقه شناسایی شده و با گشت های مرتب با متخلفان برخورد جدی می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید