پیشنهاد افزایش سرمایه خبهمن به دست حسابرس رسید

پیشنهاد افزایش سرمایه خبهمن به دست حسابرس رسید

پیشنهاد هیات مدیره نماد خبهمن در رابطه با افزایش سرمایه به دست حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماد خبهمن در رابطه با پیشنهاد افزایش سرمایه گزارش توجیهی منتشر کرد.

«گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۷,۷۴۰,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهره‌مندی از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و همچنین بهره‌مندی از شرایط و مزایای مقرر در ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۹۸/۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده»

آخرین اخبار بورس را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند