اولین جزئیات از بورس امروز / خبری از صف‌ در نمادهای شاخص نیست

اولین جزئیات از بورس امروز / خبری از صف‌ در نمادهای شاخص نیست

در فرایند پیش‌گشایش بازار سهام امروز، افزایش تقاضا در نمادهای خودرویی نظیر خساپا و خگستر از یک سو و تعادل عرضه و تقاضا در نمادهای شاخص سازی چون فولاد و شستا از سوی دیگر احتمالا موجب شود تا بازار شروعی متعادل و رو به منفی داشته باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در فرایند پیش‌گشایش بازار سهام امروز، افزایش تقاضا در نمادهای خودرویی نظیر خساپا و خگستر از یک سو و تعادل عرضه و تقاضا در نمادهای شاخص سازی چون فولاد و شستا از سوی دیگر، احتمالا موجب شود تا بازار شروعی متعادل و رو به منفی داشته باشد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود امروز خبری از رشد قدرتمند روز گذشته نباشد.

در پیش‌گشایش امروز فوکا و فاهواز بیشترین حجم متقاضی عرضه را دارند و در گروه پالایشی نیز تقاضا در نماد شبندر بهتر از سایر نمادهاست. در بازار فرابورس نیز عرضه اولیه اخیر چخزر، کگهر و شبصیر بیشنرین متقاضی خرید را دارند.

مهمترین اخبار و اطلاعات بازار سهام را از صفحه بورس تجارت‌نیوز دنبال کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند