کالاهای صادراتی در سال گذشته چقدر گران شدند؟

کالاهای صادراتی در سال گذشته چقدر گران شدند؟

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توانید ملاحظه کنید که کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۶ چقدر گران شده‌اند. این اینفوگرافیک بر اساس اطلاعات بانک مرکزی آماده شده است.

در این اینفوگرافیک تجارت‌نیوز می‌توانید ملاحظه کنید که کالاهای صادراتی در سال ۱۳۹۶ چقدر گران شده‌اند. این اینفوگرافیک بر اساس اطلاعات بانک مرکزی آماده شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند