کاهش رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸

کاهش رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۸

کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفت: رشد اقتصادی منطقه یورو به نسبت رشد سریع یک دهه گذشته، آهسته‌تر خواهد شد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی منطقه یورو، نسبت به یک دهه اخیر آهسته‌تر شود و کاهش رشد انگلیس در بین کشورهای اروپایی مشهودتر باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از یورونیوز؛ پیر موسکوویچی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا؛ گفت: رشد اقتصادی منطقه یورو به نسبت رشد سریع یک دهه گذشته، آهسته‌تر خواهد شد. وی افزود: انتظار دارد تورم به آهستگی افزایش یابد.

به گفته موسکوویچی، برای هر دو منطقه یورو و اتحادیه اروپا، رشد اقتصادی بازبینی شده است و به ۲.۳ درصد کاهش یافته است و شما پی به این نکته می‌برید که اختلافی بین منطقه یورو و سایر اعضای اتحادیه اروپا وجود ندارد. ریسک‌های کاهنده عمدتا از طرف خارج از اتحادیه وارد می‌شود، این ریسک‌ها شامل تاثیر سیاست‌های آمریکا، آثار ناشناخته برگزیت، نااطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های ژئوپلتیکی است.

وی گفت: انتظار می‌رود نرخ رشد انگلیس طی سال‌های پیش رو باز هم کاهش یابد و از ۱.۸ درصد سال گذشته به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند