موضوعات داغ:
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کسری سود 1.8 هزار میلیاردی بانک دی طی 5 ماه / بانکی که کمتر وام می‌دهد

کسری سود 1.8 هزار میلیاردی بانک دی طی 5 ماه / بانکی که کمتر وام می‌دهد

میزان درآمد بانک دی از محل وام‌های پرداختی، حدود 383 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی بوده که به سپرده‌گذاران داده و به همین علت با کسری سود دریافتی مواجه شده است. بانک دی طی پنج ماه اخیر با 1.8 هزار میلیارد تومان زیان، تنها از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است. این بانک تنها 37 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد.

بانک دی در مرداد ماه امسال با 383 میلیارد تومان کسری سود مواجه شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک دی که با نماد بورسی «دی» در بازار سرمایه نیز در حال فعالیت بوده، گزارش عملکرد مرداد ماه سال جاری را بر روی سایت کدال قرار داد.

بانک دی در مرداد ماه سال جاری تنها 611 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. با تسویه 569 میلیارد تومان از وام‌ها و اعطای وام‌های جدید، مانده تسهیلات این بانک در پایان مرداد ماه امسال به 9.4 هزار میلیارد رسید.

از میزان وام‌های پرداختی بانک دی، کمتر از یک درصد آن معادل 4.9 میلیارد تومان مربوط به وام‌های قرض‌الحسنه و بوده و این بانک طی این دوره هیچ تسهیلات ارزی را پرداخت نکرده است.

بانک دی تنها 37 درصد از سپرده‌های خود را به پرداخت وام اختصاص می‌دهد، در حالی که در بانک‌های دیگر این سهم فراتر از میزان وام‌دهی بانک دی است. بانک دی از 25 هزار میلیارد تومان سپرده موجود، معادل 9.4 هزار میلیارد تومان آن را به ارائه تسهیلات بانکی اختصاص می‌دهد.

همچنین بانک دی در مرداد ماه امسال بیشتر از آنکه شاهد خروج سپرده باشد، سپرده جذب کرده است.

طی دوره مذکور بانک دی در حالی که موفق شده 17.8 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کند، حدود 16.9 هزار میلیارد تومان سپرده از دست داده است. در مجموع مانده سپرده‌های بانکی بانک دی در پایان مرداد ماه امسال به بیش از 25 هزار میلیارد تومان رسیده است.

میزان درآمد بانک دی از محل وام‌های پرداختی، حدود 383 میلیارد تومان کمتر از میزان سودی است که به سپرده‌گذاران داده و به همین علت با کسری سود دریافتی مواجه شده است.

بانک دی در مرداد ماه امسال حدود 420 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران خود سود پرداخته کرده در حالی که از محل وام‌های اعطایی تنها 37 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

بانک دی طی پنج ماه اخیر با 1.8 هزار میلیارد تومان زیان تنها از محل کسری سود پرداختی و دریافتی مواجه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند