کنکور سراسری به تعویق می‌افتد؟

کنکور

نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت از برگزاری کنکور سراسری در روزهای هشتم تا یازدهم تیر خبر داد و امکان تعویق در آزمون را رد کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، کنکور سراسری به تعویق می‌افتد؟

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امیر حسین بانکی پور فرد، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت: کنکور سراسری سال ۱۴۰۱ طبق زمان بندی‌ تعیین شده در روزهای هشتم تا یازدهم تیر برگزار خواهد شد و امکان تعویق آن وجود ندارد.

صبح چهارشنبه ۸ تیر آزمون هنر برگزار می شود، ۹ تیر آزمون ریاضی و انسانی، ۱۰ تیر آزمون تجربی و ۱۱ تیر آزمون زبان خارجه برگزار خواهد شد.

در گروه ریاضی و فنی ۱۴۵ هزار و ۶۱۵ داوطلب، گروه تجربی ۵۷۴ هزار و ۷ ۵۱ داوطلب، گروه انسانی ۴۱۲ هزار و ۵۲۵ داوطلب داریم که تعداد متقاضیان آن افزایش یافته است و به تعداد داوطلبان علوم تجربی در حال نزدیک شدن است. در گروه هنر ۱۶۱ هزار ۳۷۸ شرکت کننده و در زبان های خارجی ۱۹۴ هزار ۹۵۱ نفر داوطلب داریم؛ ۹۱۵ هزار و ۴۱ داوطلب خانم و ۵۷۴ هزار و ۱۷۹ داوطلب آقا در کنکور سراسری داریم.

۶۱ درصد داوطلبان کنکور امسال خانم و ۳۹ درصد آقا هستند.

فرایند آزمون از ۸ صبح آغاز می شود و درب تمام حوزه ها از ساعت ۷ و نیم بسته خواهند شد؛ بنابراین داوطلبان حتما سر ساعت در حوزه امتحانی مخصوصا در شهرهای بزرگ حاضر شوند.

آمار داوطلبان کنکور سراسری ۱۴۰۱ در رشته ریاضی ۲۸ درصد، در رشته علوم تجربی ۳۸ درصد، زبان خارجه ۱۳ درصد، هنر ۱۱ درصد و علوم انسانی ۲۸ درصد است.

کمترین سهم متقاضیان کنکور امسال در رشته هنر با ۱۶۱ هزار و ۳۴۳ داوطلب و بیشترین در رشته تجربی با ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ شرکت کننده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند