تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

خبر مهم برای سهامداران وملی/ گزارش مالی چند شرکت بورسی منتشر شد

خبر مهم برای سهامداران وملی/ گزارش مالی چند شرکت بورسی منتشر شد

بر اساس گزارش منتشر شده در کدال شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی صورت وضعیت خود را منتشر کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش منتشر شده در سایت کدال شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی با نماد وملی صورت وضعیت پورتفوی دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ خود را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش وملی در این دوره سود محقق شده از واگذاری سهام نداشته است. همچنین درآمد حاصل از سود سهام محقق شده این شرکت در مدت زمان ذکر شده نیز صفر بوده است.

وملی با سرمایه ثبت شده بیش از ۲۴ میلیارد تومان طی عملکرد هشت ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه از محل سود سهام محقق شده نیز درآمدی حاصل نکرده است.

همچنین شرکت صنعتی بهشهر با نماد غبشهر نیز گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه خود را منتشر کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال غبهشهر معادل ۵۰۰ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۶۵ درصد افزایش داشته است.

غبشهر با سرمایه ثبت شده ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ بیش از ۵۳۰ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۷ درصد رشد داشته است.

بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سایت کدال شرکت کشتیرانی والفجر با نماد حفجر نیز اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خود را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش حفجر در مدت زمان مذکور به ازای هر سهم ۵۴ تومان سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۶ درصد کاهش داشته است.

حفجر با سرمایه ثبت شده ۱۳۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

مهمترین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند