اکسکوینو

یک توصیه برای صرفه‌جویی ۱۵ درصدی در مصرف آب

تجارت نیوز

وزارت نیرو پیشنهاد داده، با نصب سایبان بر روی کولرهای آبی ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم.

به گزارش خبرگزاری تجارت‌نیوز، سیاوش پاکدل مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت آبفا یزد، نصب سایبان بر روی کولر را از مهم‌ترین راهکارهای صرفه‌جویی در مصرف آب عنوان کرد و افزود: در زیر سایبان قرار دادن کولر ضمن کاهش مصرف انرژی از تابش مستقیم نور خورشید و هدررفت مقدار زیادی آب ناشی از تبخیر جلوگیری می‌کند.

پاکدل از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش مصرف آب را استفاده از کولرهای به رنگ سفید که بیشترین بازتابش نور را دارا هستند، اطمینان از سلامت شناور کولر جهت جلوگیری از سرریز آب، عایق‌بندی کانال کولر جهت جلوگیری از هدرروی سرما، افزایش راندمان کولر و هم‌چنین عدم استفاده از دور تند کولر معرفی کرد.

پاکدل، استفاده از کلیدهای ترموستات و نصب آنها را یکی دیگر از روش‌های موثر در کاهش مصرف انرژی و آب برشمرد و اظهار داشت: کلیدهای هوشمند این توانایی را دارند که با توجه به اندازه‌گیری دمای محیط، روشن و خاموش شده و از مصرف بیهوده آب و انرژی جلوگیری نمایند.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند