اقتصاد جهان

آمریکا پس از ۷۵ سال صادرکننده خالص نفت خام شد

احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت نفت

فراخوان هزاران خودروی نیسان در ژاپن

تحلیل کیهان از توافق اوپک

توافق اوپک با قیمت نفت چه کرد؟

طلا به سقف ۵ ماه گذشته رسید