خودرو

نیاز صنعت خودرو به سرمایه‌گذاری خارجی

طراح فراری به ایران آمد

ایران سیزدهمین بازار خودروی دنیا

قرارداد ایران‌خودرو و هیوندای امضا شد

کرمان‌موتور هم گران کرد