استخراج رمزارز مشمول مشوق مالیاتی شد

استخراج رمزارز مشمول مشوق مالیاتی شد

شرط دریافت مشوق مالیاتی مراکز استخراج رمزارزها این است که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

به گزارش تجارت‌نیوز، شرایط جدید دریافت مشوق مالیاتی استخراج رمزارز اعلام شد.

با توجه به تصویب آیین‌نامه استخراج رمزدارایی‌ها در هیئت وزیران که اواخر آبان‌ماه انجام شد، سازمان امور مالیاتی شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی را اعلام کرد.

در بخشنامه این سازمان ذکر شده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور، مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند